Samspill mellom pasient og pleier i et morgenstell - hva skjer? : hva uttrykker pasienten og på hvilken måte tar pleieren imot uttrykkene?
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Samspill mellom pasient og pleier i et morgenstell - hva skjer? : hva uttrykker pasienten og på hvilken måte tar pleieren imot uttrykkene?
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 362.19897 S
Eier
 • NDEMENS
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2003
Noter
 • SAMMENDRAG:Hensikt: Studiens utgangspunkt er å sette fokus på hva som skjer i samspillet mellom pasient og pleier i en svært intim situasjon; nemlig i morgenstellet. Jeg ønsker å fokusere på pasientens uttrykk, både verbale- og nonverbale, og observere hvordan disse uttrykkene blir tatt imot av pleier. Jeg ønsker også å se om ulike pleiere kan avstedkomme ulike uttrykk og reaksjoner hos den samme pasienten.Teori: Merleau-Ponty, Bengtsson, Hangaard Rasmussen brukes i den fenomenologiske tilnærmingen. Martinsen, Heap, Buber, Holm og Nerdrum benyttes som grunnlag for å identifisere ulike holdninger hos personalet og samtidig å identifisere generelle karaktertrekk ved gode relasjoner.Metode: Denne studien er plassert innenfor en fenomenologisk forskningstradisjon. Empiri belyses og tolkes i lys av fenomenologiske teorier. Data er fremskaffet gjennom og ha vært i deltaker observatørolle i ti morgenstell, og i analysearbeidet anvendes en av Kvales analysemetoder. Utvalget består av fem pasienter og ti pleiere i samme sykehjem, og som fyller kriteriene for deltagelse.Funn: Funnene viser at pasientene i studien har en generell sårbarhet. Morgenstellet representerer det mest intime for pasienten, og som ikke lenger er en privat anliggende i deres livsverden. De bestemmer ikke når de vil stå opp, om de i det hele tatt ønsker å stå opp m.m. Avmakt og resignasjon er noe som preger pasientene og som får forskjellige uttrykk. Da jeg hadde filtrert samtlige datafunn, satt jeg igjen med to sentrale fenomener i tillegg til den generell sårbarhet; nemlig avvisning og aksept.Konklusion : Gode holdninger hos personalet er helt avgjørende for å hjelpe pasienten med å øke sin intensjonale bue og sitt livsrom. En bevisstgjøring av holdninger hos personalet, og en tro på at selv små justeringer kan få store positive konsekvenser for pasientens opplevelse av aksept. Økt kunnskap om relasjoner og roller samt læring basert på refleksjon over erfaring kan bidra til å styrke pleiernes sosiale kompetanse. Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle for at endring skal kunne skje i praksis, og i rollemodellering.
Tilgjengelige
 • 1/1
L�nere p� venteliste
 • 0 (0)
*000   am
*0016899
*008050830     no         nob 
*082 $a362.19897
*096 $a362.19897 S
*10010$aSamuelsen, Anne Gerd
*24510$aSamspill mellom pasient og pleier i et morgenstell - hva skjer?$bhva uttrykker pasienten og på hvilken måte tar pleieren imot uttrykkene?$cAnne Gerd Samuelsen
*260 $aOslo$bUniversitetet i Oslo$c2003
*300 $a110 s.
*502 $aHovedfagsoppgave ved UiO, med.fak. avd.helsefag
*520 $aSAMMENDRAG:Hensikt: Studiens utgangspunkt er å sette fokus på hva som skjer i samspillet mellom pasient og pleier i en svært intim situasjon; nemlig i morgenstellet. Jeg ønsker å fokusere på pasientens uttrykk, både verbale- og nonverbale, og observere hvordan disse uttrykkene blir tatt imot av pleier. Jeg ønsker også å se om ulike pleiere kan avstedkomme ulike uttrykk og reaksjoner hos den samme pasienten.Teori: Merleau-Ponty, Bengtsson, Hangaard Rasmussen brukes i den fenomenologiske tilnærmingen. Martinsen, Heap, Buber, Holm og Nerdrum benyttes som grunnlag for å identifisere ulike holdninger hos personalet og samtidig å identifisere generelle karaktertrekk ved gode relasjoner.Metode: Denne studien er plassert innenfor en fenomenologisk forskningstradisjon. Empiri belyses og tolkes i lys av fenomenologiske teorier. Data er fremskaffet gjennom og ha vært i deltaker observatørolle i ti morgenstell, og i analysearbeidet anvendes en av Kvales analysemetoder. Utvalget består av fem pasienter og ti pleiere i samme sykehjem, og som fyller kriteriene for deltagelse.Funn: Funnene viser at pasientene i studien har en generell sårbarhet. Morgenstellet representerer det mest intime for pasienten, og som ikke lenger er en privat anliggende i deres livsverden. De bestemmer ikke når de vil stå opp, om de i det hele tatt ønsker å stå opp m.m. Avmakt og resignasjon er noe som preger pasientene og som får forskjellige uttrykk. Da jeg hadde filtrert samtlige datafunn, satt jeg igjen med to sentrale fenomener i tillegg til den generell sårbarhet; nemlig avvisning og aksept.Konklusion : Gode holdninger hos personalet er helt avgjørende for å hjelpe pasienten med å øke sin intensjonale bue og sitt livsrom. En bevisstgjøring av holdninger hos personalet, og en tro på at selv små justeringer kan få store positive konsekvenser for pasientens opplevelse av aksept. Økt kunnskap om relasjoner og roller samt læring basert på refleksjon over erfaring kan bidra til å styrke pleiernes sosiale kompetanse. Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle for at endring skal kunne skje i praksis, og i rollemodellering.
*650 1$aKommunikasjon
*650 1$aPleier-pasient forhold
*650 1$aRelasjoner
*650 1$aAlzheimers sykdom
*650 $aEmpati
*650 $aHoldninger
*650 $aStell
*650 $aSykehjem
*850 $aNDEMENS
*950 1$aAlzheimers sykdom$zAlzheimer's disease
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening
Vis
Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex2Tilgjengelig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse362.19897 S