Demens og grunnleggende psykologiske behov: personsentrert omsorg
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Demens og grunnleggende psykologiske behov: personsentrert omsorg
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 302.072
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2021
Noter
 • Omsorgsfilosofien personsentrert omsorg, beskrevet av den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood, er de seneste tiårene blitt den mest utbredte omsorgsfilosofien i demensomsorgen. De fleste som arbeider med personer med demens, vil nok gjerne gi personsentrert omsorg, men hva betyr det i praksis? Er personsentrert omsorg det samme som helhetlig sykepleie eller individuelt tilrettelagt omsorg? Kitwood legger vekt på de grunnleggende psykologiske behovene for identitet, tilknytning, inkludering, meningsfull aktivitet og trøst. Alle mennesker har disse behovene, men hos personer med demens kan de tre frem på en annen måte etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. Denne boken utdyper hva behovene handler om, og gir praktiske råd om hvordan helse- og omsorgspersonell kan støtte personen med demens i å få dekket de grunnleggende psykologiske behovene. Innholdsfortegnelse og bokutdrag Marit Mjørud og Janne Røsvik, er sykepleiere med ph.d. De er ansatt som forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og har lang erfaring fra fagutviklingsarbeid knyttet til personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten.
ISBN
 • 978-82-450-2702-0
Tilgjengelige
 • 1/3
L�nere p� venteliste
 • 0 (0)
*00002177nam 22002891 4500
*00141564
*008210209s2021  no   ar     00nob 9
*019 $bl
*020 $a978-82-450-2702-0$bheftet
*0821 $a302.072
*096 $a302.072
*10010$aMjørud, Marit
*24510$aDemens og grunnleggende psykologiske behov$bpersonsentrert omsorg$cMarit Mjørud & Janne Røsvik
*260 $aBergen$bFagbokforlaget$c2021
*300 $a160 sider
*520 $aOmsorgsfilosofien personsentrert omsorg, beskrevet av den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood, er de seneste tiårene blitt den mest utbredte omsorgsfilosofien i demensomsorgen. De fleste som arbeider med personer med demens, vil nok gjerne gi personsentrert omsorg, men hva betyr det i praksis? Er personsentrert omsorg det samme som helhetlig sykepleie eller individuelt tilrettelagt omsorg? Kitwood legger vekt på de grunnleggende psykologiske behovene for identitet, tilknytning, inkludering, meningsfull aktivitet og trøst. Alle mennesker har disse behovene, men hos personer med demens kan de tre frem på en annen måte etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. Denne boken utdyper hva behovene handler om, og gir praktiske råd om hvordan helse- og omsorgspersonell kan støtte personen med demens i å få dekket de grunnleggende psykologiske behovene. Innholdsfortegnelse og bokutdrag Marit Mjørud og Janne Røsvik, er sykepleiere med ph.d. De er ansatt som forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og har lang erfaring fra fagutviklingsarbeid knyttet til personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten.
*650 $aPersonsentrert omsorg
*650 $aDemens
*650 $aPsykologiske behov
*70010$aRøsvik, Janne
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening
Vis
Lukk
Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Utlånt19.01.2023Nasjonalt senter for aldring og helse302.072
Ex2Utlånt25.01.2023Nasjonalt senter for aldring og helse302.072
Ex3Tilgjengelig Nasjonalt senter for aldring og helse302.072